Climatització de l'oficina ORGT de la Diputació de Barcelona a Berga

Any d'execució: 2014

Dades d'interés:

  • Equips instal·lats: Sistema d'expansió directe Mitsubishi PUHZ
  • Característiques de la instal·lació: Substitució de sistema d'aire acondicionat antic per nou sistema d'expansió directe tipus 2x1 de Mitsubishi.