Instal·lacions de la primera casa Passive House i ecològica a Berga

Any d'execució: 2018

Dades d'interés:

  • Instal·lació fotovoltaica en règim d'autoconsum
  • Sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor
  • Bomba de calor d'aerotèrmia per ACS amb aprofitament de fred residual a l'estiu.