Millora de l'eficiència energètica de la illuminació de la fàbrica de Filats Gonfaus a Puig-Reig

Any d'execució: 2014-2015

Dades d'interés:

  • Número de punts de llum substituïts: 328
  • Estalvi energètic real: 63% (mesurat amb analitzador de xarxes)
  • Increment del nivell lumínic: 10%
  • Projecte amb rènting tecnològic