Millora de l'eficiència energètica de la illuminació de la fàbrica Fibresa d'Avià

Any d'execució: 2014-2015

Dades d'interés:

  • Número de punts de llum substituïts: 64 (1ª fase)
  • Estalvi energètic real: 73% (mesurat amb analitzador de xarxes)
  • Increment del nivell lumínic: 111%
  • Instal·lació de carril per optimització del nivell d'il·luminació