Ventilació de la Basílica de l'Abadia de Montserrat

Any d'execució: 2018

Dades d'interès:

  • Cabal de renovació: 25.000 m3/h.
  • Control de temperatura i humitat mitjançant sondes instal·lades en punts representatius de la Basílica.
  • Sistema de telegestió i supervisió Schneider Electric.