SERVEIS

Bover Instal·lacions disposa de l'experiència i els recursos per tal d'oferir solucions globals i eficients adaptades a les necessitats de cadascun dels seus clients. Per tal d'assolir aquesta premissa, l'empresa disposa de 3 àrees d'activitat:ÀREA D'INSTAL·LACIONS

L´Empresa disposa d'una àmplia experiència en l'execució d'instal·lacions multi tècniques en sectors residencial, terciari i industrial. Aquesta àrea és l'originària de l'empresa i és la que centra la part principal de l'activitat. El tipus d'instal·lacions que realitza són:


  • Electricitat
  • Aigua
  • Gas
  • Calefacció i climatització
  • Detecció i protecció d'incendis
  • Veu i dades
  • Sistemes d'automatització industrial i telegestió
 

Bover Instal·lacions és empresa col·laboradora de Nedgia (Grup Naturgy).

Com a tal realitza la tasca comercial en els municipis i executa les instal·lacions de gas natural corresponents.


ÀREA DE MANTENIMENT

L´àrea de manteniment neix a raó de les necessitats dels seus clients per tal de portar a terme les revisions periòdiques exigides pels diferents organismes de control.

L´empresa també disposa d´un servei de reparació d´averies enfocat a donar un servei ràpid i proper al client adaptat a les seves necessitats.


ÀREA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES

L'equip humà de Bover Instal·lacions disposa d'una àmplia experiència en serveis d'eficiència energètica i disposa de la qualificació CMVP (Certified Measurement and Verification Person)

L´empresa presta serveis d´assessorament en matèria d'estalvi i eficiència energètica i realitza instal·lacions de telegestió i optimització del rendiment energètic dels elements consumidors d'energia assegurant uns resultats d'estalvi energètic als seus clients.